0

Договір аутсорсингу

Аутсорсинг – угода, за якою замовник доручає підряднику виконати певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу допоміжні функції (Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010).

Термін “аутсорсинг” також використовують, якщо підрядник здійснює допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб’єктів.

Відмінності між аутсорсингом та аутстафінгом

Аутсорсинг (від англ. Outsourcing – зовнішнє джерело) – це передача певних функцій, як правило, непрофільних, зовнішнім виконавцям, фахівцям іншої фірми – підрядникам. Між замовником і виконавцем виникають цивільно-правові відносини (договір підряду), згідно з яким підрядник виконує ряд функцій замовника. До таких функцій можуть бути віднесені транспортні функції, реклама, охорона, прибирання, організація харчування працівників тощо.

Аутстафінг (англ. Outstaffing – виведення персоналу за межі штату). При аутстафінгу відбувається виведення ряду посад за штат, прийняття працівників через приватні агентства зайнятості на постійну роботу. Іноді великі підприємства створюють невеликі фірми, частину своїх співробітників переводять в них, при цьому вони продовжують працювати на своїх робочих місцях. Формально штат підприємства скорочується з усіма наслідками.

На практиці також виділяють лізинг персоналу (англ. Staff leasing), або оренда персоналу. В цьому випадку відсутні трудові відносини найманих працівників із замовником в минулому, тоді як аутстафінг є лише способом виведення співробітників зі штату шляхом переведення їх в іншу організацію, яка надає послуги з аутстафінгу, в організаційних і економічних, в тому числі податкових, цілях. Визначення “аутстафінг” і “лізинг персоналу” часто використовують як синонімічні поняття.

Ознаки договору аутсорсингу

Законодавство України не регламентує відносини за договором аутсорсингу. Однак відповідно до положень ЦК України, сторони мають право укласти договір, який хоча і не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає його загальним принципам. Також законодавство гарантує принцип свободи договору, який виражається, зокрема, в свободі визначення умов договору.

Предмет договору аутсорсингу має комплексний зміст, включає в себе виконання робіт, надання послуг, а в деяких випадках і створення продукту. Такий договір відноситься до змішаних форм цивільно-правових договорів та включає в себе:

а) елементи договору підряду;

б) елементи договору надання послуг;

в) елементи деяких інших договорів.

Договір аутсорсингу містить наступні пункти:

 • Предмет договору: послуги, які виконавець зобов’язується надати замовнику, гарантії замовника про надання послуг належної якості.
 • Права і обов’язки сторін: докладний опис обов’язків замовника, виконавця, їх прав.
 • Строки, визначені для надання послуг.
 • Вартість послуг, порядок розрахунків.
 • Порядок, за яким проводиться здача послуг, приймання послуг.
 • Відповідальність сторін: санкції в разі неналежного виконання послуг, несвоєчасної оплати послуг тощо.
 • Дії та відповідальність сторін у разі настання форс-мажорних обставин.
 • Термін дії договору: дата набуття чинності, умови дострокового розірвання.
 • Порядок вирішення спорів, що виникли між сторонами.
 • Заключні загальні положення.
 • Адреси, реквізити виконавця і замовника.

Предмет договору аутсорсингу – надання в розпорядження організації-аутсорсера персоналу, відповідного пред’явленим до кваліфікації вимогам, для здійснення певних функцій або певної діяльності (участь у виробничому процесі, управлінні виробництвом або для виконання інших завдань, пов’язаних з виробництвом і (або) реалізацією) з метою досягнення корисного ефекту нематеріального характеру, а також скорочення витрат виробництва або збільшення прибутку.

Істотні умови договору аутсорсингу: предмет договору, умови про кількість залучених працівників певної професії і кваліфікації, обсяг послуг, що підлягають виконанню, вартість послуг, порядок оплати, права та обов’язки сторін, порядок приймання послуг, термін дії.

На що слід звернути особливу увагу, укладаючи договір аутсорсингу? Замовнику необхідно максимально докладно описати всі завдання, вирішення яких він очікує від виконавця, нюанси, пов’язані з рішенням даних завдань. Грамотний опис, постановка завдання гарантує найбільш точне виконання, позбавить від виникнення питань в подальшому. Аутсорсинг – це відмінний спосіб вирішити ряд завдань, не наймаючи в штат окремого спеціаліста.

0 0 votes
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомление о
guest
0 комментариев
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x